Hoe is mijn aanpak

Allereerst vindt er een oriƫntatiegesprek plaats om uw bedrijfsinzicht en doelstelling te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt er besproken welk coachend advies ik voor u kan betekenen en of het advies passend kan zijn bij de behoefte die is ontstaan. Een anoniem bezoek aan uw organisatie, waarbij observatie zal plaatsvinden met het oog van de klant: hoe uw bedrijf, uw producten, uw service, uw personeel overkomt. Over deze bevindingen en aanbevelingen ontvangt u een rapport dat kan worden meegenomen in een volgende advies- fase.

Er wordt gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt aan de hand van het oriƫnterende gesprek, de anonieme observatie en het daarbij behorende rapport. Na overeenstemming van de doelstellingen van uw bedrijf en het plan van aanpak met de daarbij behorende prioriteiten, kan worden gestart met het coachen vanaf de werkvloer van het project.